Mnenje Komisije z dne 3. marca 2020 o načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov, nastalih pri razgradnji in demontaži jedrske elektrarne Krümmel KKK v zvezni deželi Schleswig-Holstein v Nemčiji (Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno) 2020/C 72/01