TITJUR Tiesas spriedums 1989. gada 28. novembrī. # Anonymos Etaireia Epichirisseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon AE un citi pret Eiropas Kopienu Padomi. # Kopējā tirdzniecības politika. # Lieta C-121/86. Epichirisseon Metalleftikon, Viomichanikon kai Naftiliakon u.c./Padome