Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 54/1999 om fordeling for 1999 af Fællesskabets fangstkvoter i grønlandske farvande