Meddelande från kommissionen till rådet - Åtgärdsprogram för att främja konsumtionen inom gemenskapen och utvidgande av marknaderna för mjölk och mjölkprodukter under regleringsåret för mjölk 1996/1997