Mededeling van de Commissie aan de Raad-Programma van acties voor consumptiebevordering in de Gemeenschap en marktverruiming voor melk en zuivelprodukten in het melkprijsjaar 1996/1997