MEDDELESLE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET - Program for foranstaltningerne til fremme af forbruget i Fællesskabet og udvidelse af markederne for mælk og mejeriprodukter i mejeriåret 1996/97