Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 2020/C 407/12