Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2020– Opravný rozpočet č. 2 2020/C 407/12