Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2020– Bugetul rectificativ nr. 2 2020/C 407/12