Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 2020/C 407/12