Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio 2020/C 407/12