Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve 2020/C 407/12