Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 8 oktober 1995 av Giovanni Sergio (Mål T-185/95)