KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 488/96 av den 19 mars 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker