VERORDENING (EG) Nr. 488/96 VAN DE COMMISSIE van 19 maart 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit