Sprawa T-138/18: Wyrok Sądu z dnia 11 czerwca 2019 r. — De Esteban Alonso/Komisja (Służba publiczna — Byli urzędnicy — Dochodzenie OLAF-u — Sprawa „Eurostat” — Przekazanie krajowym organom wymiaru sprawiedliwości informacji o faktach mogących być przedmiotem postępowania karnego — Brak uprzedniego poinformowania urzędników, których sprawa może dotyczyć — Szkody, jakie miały zostać poniesione w wyniku zachowania OLAF-u i Komisji w trakcie postępowania — Krzywda moralna, krzywda fizyczna i szkoda majątkowa)