Věc T-138/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. června 2019 — De Esteban Alonso v. Komise („Veřejná služba — Bývalí úředníci — Vyšetřování OLAF — Věc „Eurostat“ — Předání informací, které se týkají skutečností, jež by mohly vést k trestnímu stíhání, vnitrostátním soudním orgánům — Neexistence předchozího vyrozumění úředníků, kteří mohou být dotčeni — Újma, jež údajně vznikla z důvodu jednání OLAF a Komise v průběhu řízení — Morální újma, újma na zdraví a majetková újma — Příčinná souvislost“)