SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2665/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Structuurfondsen