SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3795/97 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. Blokkades op de Franse wegen: bespoedigen van schadeloosstelling