Klausimas raštu E-006138/11 Bendt Bendtsen (PPE) Komisijai. Spekuliacijos žaliavų kainomis