75/7/EØF: Kommissionens Beslutning af 27. november 1974 om landbrugsstrukturreformen i Nederlandene i medfør af direktiv nr. 72/159/EØF og 72/160/EØF (Kun den nederlandske udgave er autentisk)