Zadeva T-143/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. julija 2020 – Solar Ileias Bompaina/Komisija (Ničnostna tožba – Državne pomoči – Operaterji na trgu električne energije iz obnovljivih virov – Pogodbe o nakupu električne energije – Zakonodajni amandmaji z retroaktivnim učinkom, ki vključujejo omejitev tarifnih ugodnosti – Pritožba, vložena pri Komisiji, s katero se zatrjuje obstoj pomoči v korist dobaviteljev energije – Sklep, s katerim je pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom – Zainteresirana stranka – Varstvo procesnih pravic – Nedopustnost)