Asia T-143/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.7.2020 – Solar Ileias Bompaina v. komissio (Kumoamiskanne – Valtiontuet – Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön markkinatoimijat – Sähkönostosopimukset – Lainsäädännön muutokset, joilla on takautuva vaikutus ja joilla rajoitetaan tariffietuja – Komissiolle tehty kantelu, jossa väitetään energiantuottajien saaneen tukea – Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi – Osapuoli, jota asia koskee – Menettelyllisten oikeuksien turvaaminen – Tutkimatta jättäminen)