Kohtuasi T-143/19: Üldkohtu 3. juuli 2020. aasta määrus – Solar Ileias Bompaina versus komisjon (Tühistamishagi – Riigiabi – Taastuvatest energiaallikatest toodetava elektrienergia turul osalevad ettevõtjad – Elektriostulepingud – Tagasiulatuvalt kohaldatavad seadusandlikud muudatused, mis seisnevad tariifsete soodustuste piiramises – Komisjonile esitatud kaebus, milles väidetakse abi olemasolu energiatarnijatele – Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks – Asjassepuutuv isik – Menetlusõiguste kaitse – Vastuvõetamatus)