2007/254/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2006 o státní podpoře C 25/2005 (ex NN 21/2005) poskytnuté Slovenskou republikou ve prospěch společnosti Frucona Košice, a.s. (oznámeno pod číslem K(2006) 2082) (Text s významem pro EHP )