Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1250 z dne 22. julija 2019 o obveznosti registracije uvoza nekaterih cevi iz nodularnega litega železa (imenovanega tudi sferoidno grafitno lito železo) s poreklom iz Indije po ponovnem začetku preiskave za izvršbo sodb z dne 10. aprila 2019 v zadevah T-300/16 in T-301/16 glede izvedbenih uredb (EU) 2016/387 in (EU) 2016/388 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončne protidampinške dajatve na uvoz cevi iz nodularnega litega železa (imenovanega tudi sferoidno grafitno lito železo) s poreklom iz Indije