Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1250 van de Commissie van 22 juli 2019 tot onderwerping van de invoer van bepaalde buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met bolgrafiet) van oorsprong uit India aan registratie naar aanleiding van de heropening van het onderzoek ten einde uitvoering te geven aan de arresten van 10 april 2019 in de zaken T-300/16 en T-301/16 met betrekking tot Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/387 en (EU) 2016/388 tot instelling van een definitief compenserend recht en een definitief antidumpingrecht op buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met bolgrafiet) van oorsprong uit India