Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1250 оd 22. srpnja 2019. o obvezi evidentiranja uvoza određenih cijevi od duktilnog lijevanog željeza (poznato i kao sferoidno grafitno lijevano željezo) podrijetlom iz Indije nakon ponovnog pokretanja ispitnog postupka u svrhu provedbe presuda od 10. travnja 2019., u predmetima T-300/16 i T-301/16, u vezi s provedbenim uredbama (EU) 2016/387 i (EU) 2016/388 o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe i konačne antidampinške pristojbe na uvoz cijevi od duktilnog lijevanog željeza (poznato i kao sferoidno grafitno lijevano željezo) podrijetlom iz Indije