Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) eräistä Latvian lipun alla purjehtiviin aluksiin sovellettavista kalavarojen säilyttämis- ja hallintotoimenpiteistä vuodeksi 1997