SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1032/97 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. Gevaren voor de gezondheid van de bevolking en de werknemers door onderschatting van de neutronenstraling bij het vervoer van sterk radioactief afval