SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 1032/97 af Hiltrud BREYER til Kommissionen. Sundhedsrisiko for befolkning og beskæftigede som følge af undervurdering af neutronbestråling i forbindelse med transport af højradioaktivt affald