Sag T-843/14: Rettens kendelse af 15. februar 2016 — Gascogne Sack Deutschland og Gascogne mod Den Europæiske Union