Sklep Komisije z dne 17. decembra 2009 o odobritvi nacionalnega programa, ki ga je predložila Bolgarija, za nadzor in spremljanje prevoznih pogojev za živo govedo, izvoženo iz Unije preko pristanišča Bourgas, in finančnega prispevka Unije za leto 2010 (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 10004)