KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2076/95 af 30. august 1995 om fastsættelse af importtold for korn