Verordening (EU) 2021/375 van de Commissie van 24 februari 2021 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op kabeljauw in de gebieden 1 en 2b voor vaartuigen die de vlag van bepaalde lidstaten voeren