Komission asetus (EU) 2021/375, annettu 24 päivänä helmikuuta 2021, tiettyjen jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueilla 1 ja 2b