Регламент (ЕС) 2021/375 на Комисията от 24 февруари 2021 година за забрана на риболова на атлантическа треска в зони 1 и 2b от страна на кораби, плаващи под знамето на някои държави членки