Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 iunie 2020 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană în cadrul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 referitoare la modificarea concesiilor Elveției la OMC privind carnea condimentată (12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))