Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1824 al Comisiei din 2 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2468 de stabilire a cerințelor administrative și științifice aplicabile alimentelor tradiționale provenite din țări terțe în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (Text cu relevanță pentru SEE)