Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1824, annettu 2 päivänä joulukuuta 2020, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista ja tieteellisistä vaatimuksista uuselintarvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2468 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)