2013/17/EU: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 12. december 2012 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles fra Italien)