Meddelelse vedrørende undertegnelse af aftalen om levering af fødevarehjælp mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det hashemitiske Kongerige Jordan