KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2378/94 af 29. september 1994 om genindførelse af opkrævning af told for visse tekstilvarer med oprindelse i Indien, Pakistan, Indonesien, Thailand og Kina, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90