Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2542/76 af 20. oktober 1976 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt