/* */

klijk besluit van 15/05/1995 betreffende het in brengen van fruitgewassen die voor de fruiteelt worden van siergewassen, van groentegewassen en van teelmatdeze gewassen, met uitzondering van groentezaad. Moniteur belge du 01/08/1995 Page 22348