Situaţia veniturilor și cheltuielilor Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă și de Muncă pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 1 2021/C 188/01