Predmet C-564/14 P: Žalba koju je 9. prosinca 2014. podnio Raffinerie Heide GmbH protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 26. rujna 2014. u predmetu T-631/13, Raffinerie Heide GmbH protiv Komisije