/* */

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1451/95 av den 26 juni 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker