KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1451/95, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi