Beroep, op 11 augustus 1995 ingesteld door Eridania Zuccherifici Nazionali SpA e.a. tegen Raad van de Europese Gemeenschappen (Zaak T-158/95)